Nieuws

Op 4 juni 2020

N-VA Ninove en Gemeenteraadslid Karolien De Roose (N-VA) zijn niet te spreken over de invoering van afvalcontainers en de hoge prijs per kilogram ter vervanging van de gele huisvuilzak. Naast de vele praktische vragen, blijkt het ook nog eens een heel dure maatregel die volledig wordt afgewenteld op …

Op 3 juni 2020

Vlaanderen trekt € 87 miljoen uit voor de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis heel wat inkomsten mislopen hebben. Minister-president en Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Sport Ben Weyts menen dat deze steun het sociale weefsel van onze …

Op 19 mei 2020

Met het hele gezin thuis werken, studeren, huiswerk maken, het is niet altijd even eenvoudig. Dagelijks horen we op het nieuws hoe we jongeren moeten blijven engageren om de maatregelen in acht te nemen en te blijven volhouden. Maar naast het feit dat zij in de fleur van hun leven zitten, en hun …

Blikvangers

  • Oost-Vlaamse N-VA lijst geeft de aftrap naar de verkiezingen in mei 2019

    VOOR VLAANDEREN. VOOR VOORUITGANG. ...is de campagneslogan waarmee de N-VA op 26 mei naar de kiezer trekt. Voor ons is de inzet van de verkiezingen het verderzetten van het hervormingsbeleid dat door ons is ingezet en dat vooruitgang heeft gebracht. Confederalisme, Ecorealisme, Onderwijs en Migratie zijn daarbij de speerpunten.